Odoo - Жишээ 3 гурван багана

BILDEX галын хамгаалалттай гадна фасадны металл хавтан

Таньд европын чанар стандартыг хангасан Bildex брэндын ОХУ-д үйлдвэрэлсэн металл хавтанг санал болгож байна.


Odoo - Жишээ 3 гурван багана

Realit метал вакум цонх хаалга шилэн фасад

Таньд европын чанар стандартыг хангасан Realit брэндын цонх хаалга, шилэн фасадны системүүдийг санал болгож байна.

Odoo - Жишээ 3 гурван багана

SALAMANDER хуванцар вакум цонх хаалга

Таньд европын чанар стандартыг хангасан SALAMANDER брэндын цонх хаалганы системүүдийг санал болгож байна.

Odoo - Жишээ 3 гурван багана

Доорхан гаражын болон галын тусгай хэрэгцээт хаалга

Таньд европын чанар стандартыг хангасан Doorhan брэндын бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Odoo - Жишээ 3 гурван багана

KUDO брэндийн химийн бүтээгдэхүүн

Таньд европын чанар стандартыг хангасан    ОХУ-д үйлдвэрэлсэн  KUDO брэндын бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Odoo - Жишээ 3 гурван багана

PROFFLEX брэндийн бүтээгдэхүүн ХӨӨС

Таньд европын чанар стандартыг хангасан    ОХУ-д үйлдвэрэлсэн  PROFFLEX брэндын бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Odoo - Жишээ 3 гурван багана

SEALIT-UNIVERSAL брэндийн бүтээгдэхүүн

Таньд европын чанар стандартыг хангасан    ОХУ-д үйлдвэрэлсэн  PROFFLEX брэндын бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Odoo - Жишээ 3 гурван багана

NEDEX брэндийн химийн бүтээгдэхүүн

Таньд европын чанар стандартыг хангасан    ОХУ-д үйлдвэрэлсэн  NEDEX брэндын бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Brand Slider