769

Барааны ангилал


SIL-X00-RU Шилэн багцны бутил цавуу KU-83B (7кг)

0.0 / 5
294,500.00 ₮ 294,500.00 ₮ 294500.0 MNT

DST-HROMMAT-CN Наалтгүй гуурс 20мм*0.2мм

0.0 / 5
900.00 ₮ 900.00 ₮ 900.0 MNT

DST-HROMMAT-CN Наалтгүй гуурс 16мм*0.2мм

0.0 / 5
700.00 ₮ 700.00 ₮ 700.0 MNT

DST-HROMMAT-CN Наалтгүй гуурс 14мм*0.2мм

0.0 / 5
700.00 ₮ 700.00 ₮ 700.0 MNT

DST-HROMMAT-CN Наалтгүй гуурс 12мм*0.2мм

0.0 / 5
600.00 ₮ 600.00 ₮ 600.0 MNT

DST-HROMMAT-CN Наалтгүй гуурс 6мм*0.2мм

0.0 / 5
400.00 ₮ 400.00 ₮ 400.0 MNT

SIL-X00-RU Шилэн багцны битүүмж цавуу PS998 (190+19кг)

0.0 / 5
4,398,800.00 ₮ 4,398,800.00 ₮ 4398800.0 MNT

SIL-X00-RU B холигч хатаагч СТИЗ-М

0.0 / 5
8,818.19 ₮ 8,818.19 ₮ 8818.19 MNT

OMD-X00-RU вакумын будаа Maximol 1.0-2.0, 25кг

0.0 / 5
147,400.00 ₮ 147,400.00 ₮ 147400.0 MNT

SIL-X00-RU Шилэн багцны битүүмж цавуу (СТИЗ-М 330+30кг)

0.0 / 5
2,600,000.00 ₮ 2,600,000.00 ₮ 2600000.0 MNT

SIL-X00-RU Шилэн багцны битүүмж цавуу (СТИЗ-30 210л)

0.0 / 5
2,810,000.00 ₮ 2,810,000.00 ₮ 2810000.0 MNT

DST-HROMMAT-CN Наалтгүй гуурс 9мм*0.2мм

0.0 / 5
500.00 ₮ 500.00 ₮ 500.0 MNT

SIL-X00-CN Шилэн багцны битүүмж цавуу 210л

0.0 / 5
4,210,900.00 ₮ 4,210,900.00 ₮ 4210900.0 MNT