Product Category

PAI-X00-RU 珐琅通用RAL9005 黑色哑光/140ml/

0.0 / 5
7,800.00 ₮ 7,800.00 ₮ 7800.0 MNT

Sil-X00-RU 密封胶 DoneWell 硅胶通用白色 40 毫升

0.0 / 5
6,500.00 ₮ 6,500.00 ₮ 6500.0 MNT

Sil-X00-RU 密封胶 DoneWell 硅胶通用透明 40 毫升

0.0 / 5
6,500.00 ₮ 6,500.00 ₮ 6500.0 MNT

Sil-X00-RU 双组分透明环氧胶 KUDO HOME,6 毫升

0.0 / 5
6,200.00 ₮ 6,200.00 ₮ 6200.0 MNT

Sil-X00-RU 氰基丙烯酸酯胶 KUDO“万能强力胶”20g

0.0 / 5
5,500.00 ₮ 5,500.00 ₮ 5500.0 MNT

Sil-X00-RU 氰基丙烯酸酯胶 KUDO“万能强力胶凝胶”3g

0.0 / 5
1,500.00 ₮ 1,500.00 ₮ 1500.0 MNT

Sil-X00-RU 氰基丙烯酸酯胶水 KUDO“万能强力胶”3g

0.0 / 5
1,500.00 ₮ 1,500.00 ₮ 1500.0 MNT

Sil-X00-RU 密封剂 RUSH RSK-101 通用硅胶,白色,240 毫升

0.0 / 5
12,400.00 ₮ 12,400.00 ₮ 12400.0 MNT

Sil-X00-RU 密封剂 RUSH RSK-100 硅胶通用,透明,240 毫升

0.0 / 5
12,400.00 ₮ 12,400.00 ₮ 12400.0 MNT

Sil-X00-RU 密封胶 KUDO KSK-123 硅胶卫生信号灰色 280 毫升

0.0 / 5
26,300.00 ₮ 26,300.00 ₮ 26300.0 MNT

Sil-X00-RU 密封胶 KUDO KSK-101 硅胶通用白色 280 毫升

0.0 / 5
20,000.00 ₮ 20,000.00 ₮ 20000.0 MNT

Sil-X00-RU 密封胶 KUDO KSK-100 硅胶通用透明 280 毫升

0.0 / 5
20,000.00 ₮ 20,000.00 ₮ 20000.0 MNT

PAI-X00-RU 底漆通用丙烯酸(红棕色 /520ml/

0.0 / 5
14,100.00 ₮ 14,100.00 ₮ 14100.0 MNT

PAI-X00-RU 底漆通用丙烯酸(白色)/520ml/

0.0 / 5
14,100.00 ₮ 14,100.00 ₮ 14100.0 MNT

PAI-X00-RU 底漆通用丙烯酸(黑色)/520ml/

0.0 / 5
14,100.00 ₮ 14,100.00 ₮ 14100.0 MNT

PAI-X00-RU 底漆通用丙烯酸(红棕色)/520ml/

0.0 / 5
14,100.00 ₮ 14,100.00 ₮ 14100.0 MNT

PAI-X00-RU 土通用(白) /520ml/

0.0 / 5
14,100.00 ₮ 14,100.00 ₮ 14100.0 MNT