KUDO®  Алкид болон Акрил будгийн ялгаа

Будгын ялгаа

Акрил болон алкид эмалийн ялгаа, ерөнхий хэрэглэх зөвлөгөө болон материалын зөв хослолууд. Нэг бүрэлдэхүүнт акрил эмалийн шинж чанар. Акрил эмульсийг бодвол лаазтай шүршдэг акрил эмаль нь усан биш органик суурьтайгаараа ялгардаг.
Давуу талууд (алкид шүршдэг эмальтай харьцуулахад):
* маш хурдан хатдаг;
* тод өнгө;
* уян хатан чанар өндөр бөгөөд хуванцарт маш сайн наалддаг (эдгээр шинж чанаруудын ачаар акрил эмалийг хуванцар гадаргуу дээр түрхэхэд тохиромжтой байдаг).
Сул талууд (алкид шүршдэг эмальтай харьцуулахад):
-цаг агаарын тэсвэртэй байдал дунд зэрэг;
-металлд дунд зэрэг наалддаг (урьдчилж өнгөлөх шаардлагатай);
-уусгагчийг дунд зэрэг эсэргүүцдэг.
Нэг бүрэлдэхүүнт алкид эмалийн шинж чанар
Алкид эмалийн онцлог нь акрилтай харьцуулахад хатсаныхаа дараа ч химийн процесс нь дуусдаггүйд байдаг. Уусгагч ууршсаны дараа агаарын хүчилтөрөгчийн нөлөөнд алкид эмалийн полимержих процесс үргэлжилдэг. Молекулууд хоорондоо холбогдож, нэг том молекулыг үүсгэж, бүрхүүлийг илүү бат бөх бөгөөд янз бүрийн нөлөөнд тэсвэртэй болгодог боловч уян хатан чанар бага, илүү хэврэг байдаг. Гэсэн ч алкид нь маш эрт нээгдэж, илүү сайн судлагдсан. KUDO орчин үеийн найрлага нь энэ чанарыг тооцон үзэж бүрэн полимержсэний дараа ч лакан будгийн хальс нь хангалттай уян хатан хэвээр үлддэг. Полимержих процесс нь хэдэн өдрөөс хоёр долоо хоног хүртэл үргэлжилж болно. Полимержих үед бүрхүүлийг механик нөлөөнд өртүүлж болохгүй. Жишээ нь: алкид эмалиар будсан автомашины их биеийн элементийг хоёр долоо хоногийн турш угааж өнгөлж болохгүй. Мөн полимержих үед алкид эмалийг дээгүүр нь өөр лакан будгаар бүрж болохгүй бөгөөд алкид суурьтай байсан бүрхүүл нь гэмтэх магадлалтай. Будгийг нойтон байхад нь бүрж болно, өөрөөр хэлбэл өнгөн хэсэг хатсаны дараа шууд дараагийн бүрхүүлийг түрхэнэ эсвэл бүрэн полимержихийг хүлээх хэрэгтэй. Нойтон байхад нь түрхсэнээр түрхсэн давхарга бүрэн полимержсэний дараа түрхсэнээс илүү сайн наалддаг. Шүршдэг алкид будаг нь цаг агаарын эсэргүүцэл өндөр бөгөөд нэмэлт лакан бүрхүүл шаарддаггүй.
Давуу талууд (акрил шүршдэг эмальтай харьцуулахад):
* металлд сайн наалддаг;
* хатуулаг чанар илүү өндөр;
* цаг агаарын эсэргүүцэл илүү өндөр;
* гэрэлд тэсвэртэй чанар илүү өндөр (бага өнгөө алддаг);
* уусгагчид тэсвэртэй чанар илүү өндөр.
Сул талууд (акрил шүршдэг эмальтай харьцуулахад):
* хатах хугацаа илүү урт;
* полимержих процесс урт.