KUDO® Угсралтын хөөс: ахуйн эсвэл мэргэжлийнх?

Ахуйн хөөс үү? Мэргэжлийн хөөс үү?

A punchy Headline

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it.
It does not have to be long, but it should reinforce your image.

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.

Сүүлчийн Нийтлэлүүд

Зах зээл дээр үндсэн хоёр төрлийн баллонтой полиуретан угсралтын хөөс байдаг: хуванцар хоолойтой ахуйн болон бууны хавхлагатай мэргэжлийн. Ахуйн хөөсийг ажлыг өөрсдөө хийдэг хүмүүс хэрэглэдэг бөгөөд энэ нь маш ховор байдаг тул мэргэжлийн буунд мөнгө үрэх шаардлага байдаггүй. Мэргэжлийн угсрагчид буугаар түрхэхэд хялбар бөгөөд хурдан, мөн хөөс нь өөрөө ахуйн хөөснөөс шинж чанараараа илүү байдаг учир мэргэжлийн хөөсийг илүүд үздэг. Гэхдээ бүх шинж чанараараа мэргэжлийн хөөс нь ахуйн хөөснөөс илүү юу?
* Зөрүү нь юунаас болж гарч байна;
Ахуйн болон мэргэжлийн хөөс нь хоорондоо хуванцар хоолойгоор эсвэл буугаар гарах хөөсний нөхцлөөр ялгардаг. Технологичид энэ онцлогын дагуу ахуйн болон мэргэжлийн хөөсний найрлагыг тохируулдаг ч хуванцар хоолой болон буунаас үүсэх ялгааг бүрэн арилгаж чаддаггүй.
* Гаралтын хэмжээ;
Ижилхэн дүүргэсэн баллонуудад гаралтын хэмжээ нь мэргэжлийн хөөсөнд илүү өндөр байдаг. Бууны бүтэц, тохируулга нь гаралтын хэмжээ болон хөөсний бусад шинж чанарт нөлөөлдөг. Туршлагатай угсрагчид бууг хамгийн сайн боломжит үр дүнд хүрэхээр тохируулж чаддаг.
* Хөөсний бүтэц;
Хуванцартай хоолойтой баллоноос гарсан хөөс нь буутай баллоноос гарсан хөөснөөс илүү нягт бүтэцтэй байдаг. Ижил масстай байхад гаралтын хэмжээ бага байх тусам нягтрал их байх нь ойлгомжтой юм.
Дулаан тусгаарлах шинж чанар;
Хөөсний дулаан тусгаарлах шинж чанарт нөлөөлдөг хэд хэдэн хүчин зүйлийн нэг нь нягтрал юм. Хөөс нь хэр нягт байна тэр хэмжээний сайн дулаан тусгаарлалтыг хангадаг. Тиймээс хуванцар хоолойтой баллоноос гарсан илүү нягтралтай хөөс нь буунаас гарсан хөөснөөс илүү дулаан тусгаарлах шинж чанартай байдаг.
* Хоёрдогч тэлэлт;
Энэ нь маш чухал параметр юм. Бүрэн полимержсэн хөөс нь шинэ түрхсэн хөөстэй харьцуулахад хэр их тэлэхийг харуулдаг. Ахуйн болон мэргэжлийн хөөсний хоорондын ялгаа асар их байдаг: өөр өөр үйлдвэрлэгчийн хэрэглэсэн найрлагаас хамааран мэргэжлийн хөөсний хоёрдогч тэлэлт 15-60% хооронд (KUDO PROFF ABSOLUT 15-30%, KUDO TREND 25% хүртэл) өөр өөр байдаг бол ахуйн хөөс 200 бүр 300% тэлдэг! Хэрвээ хэт их хөөс түрхвэл, хөөс нь тэлэхдээ цонх эсвэл хаалганы хүрээнд даралт өгч гажилт үүсгэх учир түрхэхдээ энэ онцлогийг заавал анхаарах хэрэгтэй. Тиймээс ахуйн хөөсийг 5-10дахин хүчтэй тэлэхийг тооцож нүхэнд бага хэмжээгээр түрхэх хэрэгтэй.
* Ашиглах температур;
Мэргэжлийн угсралтын хөөсийг хэрэглэх температурын хүрээ нь (ялангуяа бага температурт) ахуйн хөөснөөс хамаагүй өргөн байдаг. Жишээ нь: KUDO ABSOLUT PROFF 65++ ARKTIKA NORD мэргэжлийн хөөс нь баллоны температур -10°С хүртэл, гадна агаарын температур -25°С хүртэл хэмд ажиллах чадвартай байдаг бол, KUDO HOME 50+ ARKTIKA ахуйн хөөсний баллоныг зөвхөн 0°С хүртэл (0°С нь зах зээл дээрх ахуйн хөөсний хамгийн сайн үзүүлэлт) хөргөх боломжтой бөгөөд орчны -12°С хүртэл температурт ажиллах чадвартай байдаг. KUDO оригинал технологи нь илүү бага температурт ажиллах чадвартай ахуйн хөөсийг үйлдвэрлэж болох ч бусад шинж чанарууд нь муудаж, үнэ огцом өсөх юм.
Тэгэхээр мэргэжлийн хөөс нь бусад ижил нөхцөлд гаралтын хэмжээ их, хоёрдогч тэлэлт бага, хэрэглээний температурын хүрээ илүү өргөн байдаг. Мөн ахуйн хөөс нь илүү нягт бүтэцтэй, илүү сайн дулаан тусгаарлах шинж чанараараа ялгардаг.