Барааны ангилал

GD-DOORHAN-SD Гараашны түргэн хаалга (H3000-4000 W4000-5000)

0.0 / 5
47,718,400.00 ₮ 47,718,400.00 ₮ 47718400.0 MNT

GD-DOORHAN-SD Гараашны түргэн хаалга (H3000-4000 W3000-3900)

0.0 / 5
38,174,800.00 ₮ 38,174,800.00 ₮ 38174800.0 MNT

OTP-X00-CN Иж бүрэн өргөлтийн насосны систем

0.0 / 5
28,350,000.00 ₮ 28,350,000.00 ₮ 28350000.0 MNT

GD-DOORHAN-SD Гараашны түргэн хаалга (H3000-4000 W2500-2900)

0.0 / 5
28,631,100.00 ₮ 28,631,100.00 ₮ 28631100.0 MNT

FPI-X00-CN Лист төмөр 2200X9000X40mm

0.0 / 5
22,334,400.00 ₮ 22,334,400.00 ₮ 22334400.0 MNT

FPI-X00-CN Лист төмөр хар 2200X12000X30mm

0.0 / 5
22,334,400.00 ₮ 22,334,400.00 ₮ 22334400.0 MNT

GD-DOORHAN-CAM Авто машин дугаар таних камерын систем

0.0 / 5
18,216,000.00 ₮ 18,216,000.00 ₮ 18216000.0 MNT

GD-DOORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга 80мм (H4000-5000 W4000-5000)

0.0 / 5
22,402,500.00 ₮ 22,402,500.00 ₮ 22402500.0 MNT

FPI-X00-CN Лист төмөр хар 2250X10000X27mm

0.0 / 5
17,122,500.00 ₮ 17,122,500.00 ₮ 17122500.0 MNT

GD-DOORHAN-HL Үйлдвэрлэлийн хаалга 80мм (H4000-5000 W4000-5000)

0.0 / 5
21,611,500.00 ₮ 21,611,500.00 ₮ 21611500.0 MNT

FPI-X00-CN Лист төмөр хар 2200X5000X50mm

0.0 / 5
15,510,000.00 ₮ 15,510,000.00 ₮ 15510000.0 MNT

GD-DOORHAN-VL Үйлдвэрлэлийн хаалга 40мм (H4000-5000 W4000-5000)

0.0 / 5
20,132,600.00 ₮ 20,132,600.00 ₮ 20132600.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 1220X12mm (урт 12м)

0.0 / 5
14,538,000.00 ₮ 14,538,000.00 ₮ 14538000.0 MNT