249

Барааны ангилал


FPI-X00-CN Оёдолгүй хар труба 15X3mm

0.0 / 5
7,000.00 ₮ 7,000.00 ₮ 7000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 15X2mm (урт 6м)

0.0 / 5
21,000.00 ₮ 21,000.00 ₮ 21000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 133X3.5mm (урт 6м)

0.0 / 5
234,000.00 ₮ 234,000.00 ₮ 234000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 133X3mm (урт 6м)

0.0 / 5
211,200.00 ₮ 211,200.00 ₮ 211200.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 100X3.5mm (урт 6м)

0.0 / 5
204,000.00 ₮ 204,000.00 ₮ 204000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 50X3.5mm (урт 6м)

0.0 / 5
103,200.00 ₮ 103,200.00 ₮ 103200.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 32X3mm (урт 6м)

0.0 / 5
61,200.00 ₮ 61,200.00 ₮ 61200.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 1220X12mm (урт 12м)

0.0 / 5
14,538,000.00 ₮ 14,538,000.00 ₮ 14538000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 1020X12mm (урт 12м)

0.0 / 5
12,252,000.00 ₮ 12,252,000.00 ₮ 12252000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 820X12mm (урт 12м)

0.0 / 5
10,260,000.00 ₮ 10,260,000.00 ₮ 10260000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 720X10mm (урт 12м)

0.0 / 5
7,320,000.00 ₮ 7,320,000.00 ₮ 7320000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 630X10mm (урт 12м)

0.0 / 5
6,312,000.00 ₮ 6,312,000.00 ₮ 6312000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 530X10mm (урт 12м)

0.0 / 5
5,376,000.00 ₮ 5,376,000.00 ₮ 5376000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 426X8mm (урт 12м)

0.0 / 5
3,366,000.00 ₮ 3,366,000.00 ₮ 3366000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 325X8mm (урт 12м)

0.0 / 5
2,592,000.00 ₮ 2,592,000.00 ₮ 2592000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 273X8mm (урт 12м)

0.0 / 5
2,166,000.00 ₮ 2,166,000.00 ₮ 2166000.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 219X6mm (урт 6м)

0.0 / 5
667,200.00 ₮ 667,200.00 ₮ 667200.0 MNT

FPI-X00-CN Төмөр хоолой хар 159X5mm (урт 6м)

0.0 / 5
415,200.00 ₮ 415,200.00 ₮ 415200.0 MNT