879

Барааны ангилал


FRE-KSEIBI-CN Төмрийн фрезер өрөм (16ш) 19-127мм

0.0 / 5
31,200.00 ₮ 31,200.00 ₮ 31200.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Өрөмний ком (19ш) 1-10мм

0.0 / 5
41,300.00 ₮ 41,300.00 ₮ 41300.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Өрөмний ком (13ш) 1.5-6.5мм

0.0 / 5
15,100.00 ₮ 15,100.00 ₮ 15100.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Өрөмний ком (10ш) 1-10мм

0.0 / 5
18,900.00 ₮ 18,900.00 ₮ 18900.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS Төмрийн конус өрөм 5ширхэг

0.0 / 5
112,300.00 ₮ 112,300.00 ₮ 112300.0 MNT

URM-KSEIBI-CN Төмрийн конус өрөм HSS 5мм-35мм

0.0 / 5
60,200.00 ₮ 60,200.00 ₮ 60200.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-Co Дриллний өрөм 5мм

0.0 / 5
4,600.00 ₮ 4,600.00 ₮ 4600.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-Co Дриллний өрөм 3.5мм

0.0 / 5
2,400.00 ₮ 2,400.00 ₮ 2400.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-Co Дриллний өрөм 3мм

0.0 / 5
2,000.00 ₮ 2,000.00 ₮ 2000.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-Co дриллний өрөм 2мм

0.0 / 5
1,500.00 ₮ 1,500.00 ₮ 1500.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Дриллний өрөм 12мм

0.0 / 5
6,700.00 ₮ 6,700.00 ₮ 6700.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Дриллний өрөм 10мм

0.0 / 5
4,300.00 ₮ 4,300.00 ₮ 4300.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Дриллний өрөм 8мм

0.0 / 5
3,000.00 ₮ 3,000.00 ₮ 3000.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Дриллний өрөм 7мм

0.0 / 5
1,800.00 ₮ 1,800.00 ₮ 1800.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Дриллний өрөм 6мм

0.0 / 5
1,300.00 ₮ 1,300.00 ₮ 1300.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Дриллний өрөм 5мм

0.0 / 5
1,100.00 ₮ 1,100.00 ₮ 1100.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Дриллний өрөм 4.5мм

0.0 / 5
800.00 ₮ 800.00 ₮ 800.0 MNT

URM-KSEIBI-CN HSS-R Дриллний өрөм 4мм

0.0 / 5
800.00 ₮ 800.00 ₮ 800.0 MNT