308

Барааны ангилал


Тодорхойлсон бүтээгдэхүүн алга.