23

Барааны ангилал


FRM-HROMMAT-GM туслах хаалга хүрээ хавтас 1900х900

0.0 / 5
476,600.00 ₮ 476,600.00 ₮ 476600.0 MNT

FIX-X00-GM Хавтангийн хүчитгэгч 60х20х1.0мм

0.0 / 5
14,300.00 ₮ 14,300.00 ₮ 14300.0 MNT

FRM-HROMMAT-GM дээд доод резин баригч

0.0 / 5
15,000.00 ₮ 15,000.00 ₮ 15000.0 MNT

NONCOLOR-ZAM-RS 52x24x1.8 граш хаалга тахир зам 3.2м

0.0 / 5
51,700.00 ₮ 51,700.00 ₮ 51700.0 MNT

GALVANISED-ZAM-GM шулуун зам

0.0 / 5
11,000.00 ₮ 11,000.00 ₮ 11000.0 MNT

GALVANISED-ZAM-GM тахир зам 3700ммХ2.0

0.0 / 5
11,000.00 ₮ 11,000.00 ₮ 11000.0 MNT

GALVANISED-HUREE-GM босоо шанаа

0.0 / 5
16,800.00 ₮ 16,800.00 ₮ 16800.0 MNT

FIX-X00-RS граш хаалга замны Г шанаа (3metr)

0.0 / 5
60,200.00 ₮ 60,200.00 ₮ 60200.0 MNT

ALUTECH моторын удирдлага

0.0 / 5
60,000.00 ₮ 60,000.00 ₮ 60000.0 MNT

ALUTECH мотор MAX=42m2 380 volt/2ш удирдлагатай/

0.0 / 5
2,824,600.00 ₮ 2,824,600.00 ₮ 2824600.0 MNT

ALUTECH мотор MAX=30m2 380 volt/2ш удирдлагатай/

0.0 / 5
2,687,600.00 ₮ 2,687,600.00 ₮ 2687600.0 MNT

ALUTECH мотор MAX=18 m2 380 volt/2ш удирдлагатай/

0.0 / 5
2,407,800.00 ₮ 2,407,800.00 ₮ 2407800.0 MNT

ALUTECH мотор MAX=18 m2 230 volt/2ш удирдлагатай/

0.0 / 5
2,032,600.00 ₮ 2,032,600.00 ₮ 2032600.0 MNT